ไปประเทศจีนจะเที่ยวไหนดี ?

ไปเที่ยวจีนไม่รู้จะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนวันนี้เรามีคำตอบมาแนะนำค่ะ ถ้าคุณเป็นคนลุยๆ ต้องนี้เลยภูเขาหิมะเหมยหลี่

ภูเขาหิมะเหมยหลี่ตั้งอยู่ที่มณฑลยูนนานอยู่ระหว่างกลางแม่น้ำสองสายคือนู้เจียงและชางเจียงยอดเขาที่มีความสูงระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยสูงกว่า 6000 ม. ถูกเรียกกันว่า บุตรแห่งกษัตริย์ทั้ง 13 ยอดเขาสูงถึง 6740 ม. คือยอดเขาที่สูงที่สุดในมณฑลยูนนาน  ยอดเขาคาวาเกโปแห่งภูเขาหิมะเหมยหลี่ ขึ้นชื่อมาจากชื่อ  ดรุณีแห่งขุนเขา

Snow Mountain Mei Li

มีเนื้อที่ปประมาณ 1588 ตารางกิโลเมตร ในบริเวณมีภูเขาหิมะที่ระดับน้ำทะเลสูงเกิน 5000 .เมตรอีก 27 ลูก แต่ที่สูงที่สุดคือคาวาเกโป สูงถึง 6740 เมตร เป็นภูเขาลูกแรกที่ชาวทิเบตนับถือบูชาเป็น “ภูเขาเทพ”และถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามศาสนาพุทธของชาวทิเบต หิมะที่ปกคลุมภูเขาตลอดทั้งปี ด้านล่างของภูเขาหิมะประกอบด้วย น้ำตกศักดิ์สิทธิ์อวี่เปิง ถ้ำบัว วัดบัว วัดอุปราชล้วนแต่เป็นสถานที่แสวงบุญของชาวทิเบต

สถานที่เที่ยวชมนี้จุดหลักๆก็คือ

  • ภูเขาหิมะ
  • ธารน้ำแข็ง
  • น้ำตกหุบเขา