วัดไผ่โรงวัว จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดไผ่โรงวัว หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดโพธาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางตาเถร เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุพรรณบุรี

วัดไผ่โรงวัว พ.ศ. 246 ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 70 กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ 43 กิโลเมตร  สร้างเมื่อ 9 ซึ่งหลวงพ่อขอมได้ดำเนินการก่อสร้างพระพุทธโคดม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ใช้เวลาสร้างนานถึง 17 ปี

Wat Phai Rua Wua

นิยมไปเที่ยวชมกันมาก หลวงพ่อขอม ได้ดำเนินการก่อสร้าง “พระพุทธโคดม” เป็นพระพุทธรูปโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 17 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงยกพระเกตุมาลา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2512.

ปี พ.ศ. 2469 เดิมเป็นสำนักสงฆ์ในพื้นที่ 20 ไร่ ต่อมาชาวบ้านไผ่โรงวัวไปนิมนต์หลวงพ่อขอมจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุใน อ. เมืองมาเป็นเจ้าอาวาส พ.ศ. 2533ง เปลี่ยนเป็นชื่อวัดไผ่โรงวัวดังเดิม เป็นวัดที่มีพุทธ-ศาสนิกชนและบุคคลทั่วไป

Comments are closed.