ไปฮาโกเน่ Hakone เที่ยวไหนดี

Hakone Tozan Railways

ฮาโกเน่ Hakone เมืองแสนสวยที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉี …

Continue reading

ไปประเทศจีนจะเที่ยวไหนดี ?

Snow Mountain Mei Li

ไปเที่ยวจีนไม่รู้จะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนวันนี้เราม …

Continue reading

ทัวร์ย่านชาน สะพาน Sydney Harbour

Suburb

ย่านชานตั้งอยู่ที่ฐานสะพาน Sydney Harbour เป็นจุดห …

Continue reading

วัดผาตากเสื้อ จังหวัดหนองคาย

Wat Pha Tak

วัดผาตากเสื้อสามารถมองเห็นเมืองริมน้ำโขงอย่างอำเภอ …

Continue reading