ทัวร์เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ในไทย

เกาะกูดเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศไทย …

Continue reading

เที่ยวพระเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ พม่า

พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความร …

Continue reading

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปทัวร์พม่า

เนื่องจากโรงแรม และร้านค้าในเมียนมาร์ส่วนใหญ่จะไม่ …

Continue reading